Skip to content

Skólaráð

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans.Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6.gr., getur með samþykki sveitastjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags, að lágmarki einu sinni á ári.

Skólaráð Breiðagerðisskóla 2019 - 2020 skipa:

Fulltrúarforeldra

Guðrún Elísabet Ómarsdóttir: beta@questsaloon.is
Jóhanna Garðarsdóttir: jgardarsdottir@gmail.com

Ingunn Mary Midfjord (varamaður): ingunnmary@gmail.com

Fulltrúar kennara

Lára Bæhrenz Þórðardóttir:  lara.baehrenz.thordardottir@rvkskolar.is
Ragnhildur Lára Finnsdóttir:  ragnhildur.lara.finnsdottir@rvkskolar.isSteinunn Svansdóttir (varamaður) steinunn.svansdottir@rvkskolar.is

Fulltrúi starfsmanna

Snorri Birgisson: snorri.birgisson@rvkskolar.is

Fulltrúi grenndarsamfélags 

 Arna Rún Ómarsdóttir: arnarun84@gmail.com

Fulltrúar nemenda 

Nemendur í 7. bekk sem eru í stjórn nemendafélagsins skiptast á.

Skólastjóri 

Þorkell Daníel Jónsson thorkell.daniel.jonsson@rvkskolar.is

Ráðherra setur reglugerð um starfsemi skólaráða í samráði við samtök sveitarfélaga, kennara og foreldra.

Varamenn

Fyrir foreldra: Ingunn Mary Midfjord: ingunnmary@gmail.com

Fyrir kennara: Steinunn Svansdóttir: steinunn.svansdottir@rvkskolar.is