Skip to content

Nemendafélag

Í lögum um grunnskóla er kveðið á um, að við hvern skóla skuli starfi nemendafélag. Nemendafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð

Nemendafélag vinnur m.a. að félags- , hagsmuna- og velferðarmálum nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum.

Við Breiðagerðisskóla starfar nemendafélag. Hlutverk þess er að ræða ýmis hagsmunamál nemenda og koma skoðunum nemenda á framfæri við stjórnendur og skólayfirvöld. Nemendafélagið hefur forgöngu um að vinna góðum málum framgang.

Nemendafélagið fundar reglulega yfir veturinn undir stjórn námsráðgjafa.

Í nemendafélaginu í Breiðagerðisskóla eru 6 fulltrúar sem eru kosnir leynilegri kosningu innan 5., 6., og 7. bekkjar í upphafi hvers skólaárs. Allir nemendur eru í framboði.

Fulltrúar 7.bekkjar í nemendafélaginu eiga einnig sæti í skólaráði.